32/1956 Sb.Vládní nařízení o přičlenění státní dřevařské inspekce k ministerstvu státní kontroly

Částka: 017 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. července 1956 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 4. července 1956 Nabývá účinnosti: 16. června 1956
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 99/1967 Sb. Pozbývá platnosti: 25. října 1967
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU