29/1956 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu

Částka: 016 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 19. července 1956 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 28. června 1956 Nabývá účinnosti: 22. dubna 1956
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 59/1977 Sb. Pozbývá platnosti: 20. srpna 1977
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU