23/1956 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádí ustanovení §5 odst. 3 a 4 zákonného opatření č. 59/1955 Sb., o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platového řádu)

Částka: 014 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 6. července 1956 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 28. června 1956 Nabývá účinnosti: 6. července 1956
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 156/1969 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1970
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU