20/1956 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organisacích

Částka: 013 Druh předpisu: Zákonné opatření
Rozeslána dne: 19. června 1956 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. června 1956 Nabývá účinnosti: 1. června 1956
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 109/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1964
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU