15/1956 Sb.Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově a sportu

Částka: 009 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 7. května 1956 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. dubna 1956 Nabývá účinnosti: 7. května 1956
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 82/1958 Sb. Pozbývá platnosti: 28. prosince 1958
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU