13/1956 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích

Částka: 009 Druh předpisu: Zákonné opatření
Rozeslána dne: 7. května 1956 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. dubna 1956 Nabývá účinnosti: 7. května 1956
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 12/1997 Sb. Pozbývá platnosti: 21. února 1997
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU