11/1956 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placené dovolené na zotavenou v roce 1956 a 1957

Částka: 008 Druh předpisu: Zákonné opatření
Rozeslána dne: 28. dubna 1956 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. dubna 1956 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1956
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

11.

 

Zákonné opatření předsednictva

Národního shromáždění

 

ze dne 12. dubna 1956

 

o placené dovolené na zotavenou v roce 1956 a 1957.

 

 

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:

 

§ 1.

 

Ustanovení zákona ze dne 20. ledna 1954 č. 3 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1954, která podle zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 9/1955 Sb. platila také pro rok 1955, platí též pro úpravu placené dovolené na zotavenou v roce 1956 a 1957.

 

§ 2.

 

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1956; provedou je všichni členové vlády.

. . .

Zavřít
MENU