8/1956 Sb.Vládní nařízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání)

Částka: 006 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. března 1956 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. února 1956 Nabývá účinnosti: 1. září 1956
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 50/1976 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 1976
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU