7/1956 Sb.Vládní nařízení o přesunu působnosti v oboru cizineckého cestovního ruchu

Částka: 005 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. března 1956 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. února 1956 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1956
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 104/1963 Sb. Pozbývá platnosti: 19. prosince 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU