3/1956 Sb.Nařízení ministra dopravy o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje

Částka: 002 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 22. února 1956 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 10. února 1956 Nabývá účinnosti: 22. února 1956
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 3/1970 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1970
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU