59/1955 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platový řád)

Částka: 033 Druh předpisu: Zákonné opatření
Rozeslána dne: 15. prosince 1955 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. listopadu 1955 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1955
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 156/1969 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1970
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU