53/1955 Sb.Vládní nařízení, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti

Částka: 030 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 3. prosince 1955 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. listopadu 1955 Nabývá účinnosti: 3. prosince 1955
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1964
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU