51/1955 Sb.Zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organisacích

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. listopadu 1955 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. října 1955 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1956
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 109/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1964
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU