37/1955 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví výše zákonných úroků z prodlení

Částka: 020 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 13. srpna 1955 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 29. července 1955 Nabývá účinnosti: 13. srpna 1955
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1964
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU