35/1955 Sb.Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci

Částka: 019 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 9. srpna 1955 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. července 1955 Nabývá účinnosti: 9. srpna 1955
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 122/1962 Sb. Pozbývá platnosti: 28. prosince 1962
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU