22/1955 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o státní dřevařské inspekci

Částka: 011 Druh předpisu: Zákonné opatření
Rozeslána dne: 30. dubna 1955 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. března 1955 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1955
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 99/1967 Sb. Pozbývá platnosti: 25. října 1967
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU