2/1955 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu

Částka: 001 Druh předpisu: Zákonné opatření
Rozeslána dne: 3. ledna 1955 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. prosince 1954 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1955
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 30/1968 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1968
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

2.

Zákonné opatření předsednictva

Národního shromáždění

 

ze dne 28. prosince 1954

 

o státní službě pro míry a váhy,

o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní

a střeliva pro civilní potřebu.

 

 

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:

 

Oddíl 1.

 

Základní ustanovení.

 

§ 1.

 

(1) Státní služba pro míry a váhy zajišťuje jednotnost a správnost měr, vah a měřicích zařízení a jejich správné používání ve všech odvětvích národního hospodářství a přispívá tak ke zvýšení technické úrovně výroby a k ochraně zájmů spotřebitelů.

 

(2) Úkolem státní služby pro drahé kovy je zjišťovat obsah drahých kovů, kontrolovat jejich technické používání a pomáhat při plnění úkolů státní správy v oboru drahých kovů.

 

(3) Zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu zajišťuje jejich technickou spolehlivost a bezpečnost.

 

Oddíl 2.

 

Orgány státní služby pro míry a váhy a státní služby pro drahé kovy.

 

§ 2.

 

Ústředním orgánem státní služby pro míry a váhy a státní služby pro drahé kovy je státní úřad pro míry, váhy a drahé kovy, který se zřizuje při ministerstvu financí. Jako jeho oblastní orgán pro území Slovenska se při pověřenectvu financí zřizuje slovenský úřad pro míry, váhy a drahé kovy.

 

§ 3.

 

(1) V čele státního úřadu pro míry, váhy a drahé kovy je předseda, který je podřízen ministrovi financí.

. . .

Zavřít
MENU