53/1954 Sb.Zákon o lidových družstvech a družstevních organisacích

Částka: 034 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. prosince 1954 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. října 1954 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1955
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 109/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1964
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU