45/1954 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži

Částka: 028 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. října 1954 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. září 1954 Nabývá účinnosti: 23. října 1954
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 121/1962 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU