44/1954 Sb.Vládní nařízení o organizaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy

Částka: 028 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. října 1954 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 31. srpna 1954 Nabývá účinnosti: 23. října 1954
Platnost předpisu: Ano (od 1. ledna 2024 zrušen předpisem 276/2023 Sb.) Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

44

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 31. srpna 1954

o organizaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy


      Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:


§ 1

      Účelem tohoto nařízení je stanovit základy organizace veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy tak, aby zajišťovala stálé zvyšování bezpečnosti, výkonnosti a hospodárnosti dopravy a přispívala k prohloubení součinnosti všech jejích odvětví.


§ 2

      (1) Zásady organizace veřejné dopravy a s ní souvisících hospodářských činnosti, provozovaných ministerstvem dopravy a jemu podřízenými organizačními útvary, jakož i zásady organizace péče o cizinecký cestovní ruch stanoví vláda.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Zavřít
MENU