39/1954 Sb.Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb.

Částka: 024 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. září 1954 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. září 1954 Nabývá účinnosti: 1. října 1954
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.39

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 21. září 1954,

kterým se stanoví počátek účinnosti § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb


      Vláda republiky Československé nařizuje podle § 85 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb.:


§ 1

      Počátek účinnosti ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb. se stanoví na den 1. října 1954.


§ 2

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1954; provede je ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Dolanský v. r.
gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Zavřít
MENU