32/1954 Sb.Vládní nařízení o úpravě některých poměrů členů národních výborů

Částka: 020 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. července 1954 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. července 1954 Nabývá účinnosti: 1. června 1954
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 65/1960 Sb. Pozbývá platnosti: 12. června 1960
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU