29/1954 Sb.Vládní nařízení o archivnictví

Částka: 017 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 9. června 1954 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 7. května 1954 Nabývá účinnosti: 9. června 1954
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 97/1974 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1975
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU