23/1954 Sb.Vládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů

Částka: 013 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. května 1954 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 7. května 1954 Nabývá účinnosti: 17. května 1954
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 33/1958 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1958
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU