20/1954 Sb.Vládní nařízení o organisaci státní báňské správy

Částka: 011 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. května 1954 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. dubna 1954 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1954
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 542/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 20. prosince 1991
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU