2/1954 Sb.Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954

Částka: 002 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. února 1954 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. ledna 1954 Nabývá účinnosti: 2. února 1954
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

2.

 

Zákon

 

ze dne 20. ledna 1954

 

o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954.

 

 

V období prvního pětiletého plánu dosáhl pracující lid Československé republiky, vedený Komunistickou stranou Československa, mimořádných úspěchů v rozvoji národního hospodářství.

 

Na základě nových socialistických forem hospodaření bylo dosaženo rychlého rozvoje výrobních sil, zejména ve výrobě výrobních prostředků. Největšího rozvoje bylo dosaženo ve výrobě strojírenské, která byla hlavním článkem pětiletky a jejíž rozvoj umožnil změny struktury celého československého hospodářství. Rozvojem výrobních sil byla též podstatně zvýšena obranná schopnost země.

 

Úspěšné splnění základních úkolů prvního pětiletého plánu umožnilo zvýšit životní úroveň pracujících, odstranit přídělové hospodářství, provést peněžní reformu a přistoupit v roce 1953 ke dvojímu snížení maloobchodních cen potravin a průmyslového spotřebního zboží.

 

Tím byly vytvořeny předpoklady pro další rozmach národního hospodářství, pro zvyšování životní úrovně pracujícího lidu a pro další smělý postup při výstavbě socialismu v Československu.

 

Proto se Národní shromáždění republiky Československé usneslo na tomto zákoně:

 

 

Č á s t   p r v n í.

 

Hlavní úkoly státního plánu rozvoje národního

hospodářství na rok 1954.

 

§ 1.

. . .

Zavřít
MENU