157/1954 Ú.l.Vyhláška, kterou se vydávají pojistné podmínky pro rodinné důchodové pojištění

Částka: 088 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: Autor předpisu:
Přijato: 23. července 1954 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1954
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 33/1958 Ú.l. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1958
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU