148/1954 Ú.l.Vyhláška, kterou se vydává celní plavební řád a řád o celní závěře pro říční lodi

Částka: 084 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: Autor předpisu:
Přijato: 6. července 1954 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1954
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 36/1963 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU