113/1953 Sb.Vládní nařízení o ředitelských fondech v hospodářských organisacích dopravních

Částka: 061 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. prosince 1953 Nabývá účinnosti: 1. července 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 23/1957 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1957
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU