112/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy

Částka: 061 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. prosince 1953 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1954
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 586/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU