102/1953 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení trestního práva správního

Částka: 059 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1953 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. prosince 1953 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1954
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 60/1961 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1961
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU