101/1953 Sb.Zákon o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek

Částka: 059 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1953 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. prosince 1953 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

101

Zákon

ze dne 22. prosince 1953

o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek


      Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

      (1) Peněžité pohledávky z poměrů občanskoprávních, u nichž v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, probíhá promlčecí doba aspoň tříletá, nepromlčí se před uplynutím roku 1955.

      (2) Peněžité pohledávky z poměrů občanskoprávních, u nichž skončila promlčecí doba aspoň tříletá v době od 1. ledna 1949 do dne, kdy tento zákon nabude účinnosti, lze uplatnit do konce roku 1955, ačli tomu již nebrání pravomocné rozhodnutí.


§ 2

      Ustanovení § 1 nelze užít pro pohledávky na úhradu osobních potřeb podle zákona, pro pohledávky z poměru pracovního, pro nároky z poměrů směnečných a pro pohledávky z právních poměrů upravených zákonem č. 99/1950 Sb., o hospodářských smlouvách a státní arbitráži, a předpisy podle něho vydanými.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Zavřít
MENU