100/1953 Sb.Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců

Částka: 058 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. prosince 1953 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: 30. prosince 1953 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1954
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 91/1958 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1959
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU