96/1953 Sb.Vládní nařízení o Hydrometeorologickém ústavu

Částka: 057 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. prosince 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. listopadu 1953 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1954
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

96

Vládní nařízení

ze dne 27. listopadu 1953

o hydrometeorologickém ústavu


      Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:


§ 1

      (1) Zřizuje se Hydrometeorologický ústav (dále jen "ústav"), který je ústředním ústavem pro obor meteorologie, klimatologie a hydrologie.

      (2) Státní meteorologický ústav a hydrologická a hydrografická služba vodohospodářského rozvojového střediska se slučují a včleňují do ústavu.


§ 2

      Úkolem ústavu je zejména:

a)
Poskytovat povětrnostní informace včetně předpovědí počasí a vodních stavů a předpovědí pro zabezpečení leteckého provozu a provozu vodních děl, meteorologické, klimatologické a hydrologické podklady, posudky a dobrozdání a součinnost při protipovodňové službě,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
Zavřít
MENU