94/1953 Sb.Vládní nařízení o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic

Částka: 055 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. prosince 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. listopadu 1953 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1954
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 61/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1964
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU