93/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru státního úřadu statistického

Částka: 055 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. prosince 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. října 1953 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1954
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 51/1955 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1956
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU