91/1953 Sb.Nařízení ministra dopravy o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.) a o některých přílohách k této úmluvě

Částka: 053 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 12. prosince 1953 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 3. prosince 1953 Nabývá účinnosti: 1. září 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 5/1956 Sb. Pozbývá platnosti: 1. března 1956
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU