90/1953 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádí ustanovení §4 odst. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury

Částka: 053 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 12. prosince 1953 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 20. listopadu 1953 Nabývá účinnosti: 12. prosince 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 59/1955 Sb. Pozbývá platnosti: 1. listopadu 1955
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU