86/1953 Sb.Nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům

Částka: 050 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. října 1953 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 28. října 1953 Nabývá účinnosti: 30. října 1953
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

86

Nařízení

ministrů financí a zemědělství

ze dne 28. října 1953

o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům
a soukromě hospodařícím rolníkům      V zájmu upevnění a dalšího rozvoje jednotných zemědělských družstev, celkového zvýšení zemědělské výroby a zvýšení životní úrovně družstevníků i soukromě hospodařících rolníků podle prohlášení vlády schváleného Národním shromážděním republiky Československé dne 16. září 1953, stanoví ministři financí a zemědělství podle § 41 odst. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

Snížení úrokové sazby a odpisy z úvěrů

      (1) Aby bylo usnadněno další rozšíření investiční výstavby jednotných zemědělských družstev (budování kravínů, vepřínů, teletníků, drůbežáren a jiných zařízení pro společnou živočišnou výrobu, rozšíření a zkvalitnění základního stáda, budování zařízení pro společnou rostlinnou výrobu a pod.), poskytuje se jednotným zemědělským družstvům tato další pomoc:
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Snížení úrokové sazby a odpisy z úvěrů
§ 2 - Odklady splátek a úroků
§ 3 - Úvěr soukromě hospodařícím rolníkům
§ 4 - Podpory jednotným zemědělským družstvům
§ 5  
Zavřít
MENU