84/1953 Sb.Vládní nařízení o úpravě pojistného národního pojištění

Částka: 049 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. října 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 28. září 1953 Nabývá účinnosti: 1. června 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 54/1956 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1957
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU