83/1953 Sb.Nařízení ministra financí, jímž se mění a doplňují sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích

Částka: 048 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 7. října 1953 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 11. září 1953 Nabývá účinnosti: 7. října 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 60/1955 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1956
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU