78/1953 Sb.Vládne nariadenie o novej organizácii povereníctev

Částka: 045 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. září 1953 Autor předpisu: Vláda SR
Přijato: 11. září 1953 Nabývá účinnosti: 14. září 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 102/1960 Sb. Pozbývá platnosti: 11. července 1960
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU