76/1953 Sb.Nařízení ministra železnic o novém znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.)

Částka: 044 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 14. září 1953 Autor předpisu: Ministerstvo železnic
Přijato: 31. srpna 1953 Nabývá účinnosti: 14. září 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 5/1956 Sb. Pozbývá platnosti: 1. března 1956
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU