74/1953 Sb.Vládní nařízení o pojištění příslušníků vojenských oddílů pracujících v podnicích socialistického sektoru

Částka: 043 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 3. září 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. července 1953 Nabývá účinnosti: 3. září 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 32/1957 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 1957
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU