52/1953 Sb.Vládní nařízení o opatřeních proti fluktuaci a absenci

Částka: 030 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. června 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. června 1953 Nabývá účinnosti: 1. července 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 59/1953 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1953
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU