50/1953 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se částečně mění placení nájemného

Částka: 029 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 16. června 1953 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 5. června 1953 Nabývá účinnosti: 1. července 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1964
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU