43/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy

Částka: 026 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. května 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. května 1953 Nabývá účinnosti: 1. června 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 586/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU