39/1953 Sb.Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů

Částka: 023 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 22. května 1953 Autor předpisu: Ministerstvo národní obrany; Ministerstvo spravedlnosti; Ministerstvo vnitra
Přijato: 12. května 1953 Nabývá účinnosti: 22. května 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 103/1953 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1954
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU