34/1953 Sb.Zákon, jímž některé osoby nabývají československého státního občanství

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. května 1953 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. dubna 1953 Nabývá účinnosti: 7. května 1953
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

34

Zákon

ze dne 24. dubna 1953,

jímž některé osoby nabývají československého státního občanství


      Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

      (1) Osoby německé národnosti, které pozbyly československého státního občanství podle dekretu č. 33/1945 Sb. a mají v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, bydliště na území Československé republiky, stávají se československými občany, pokud československého státního občanství nenabyly již dříve.

      (2) Spolu s manželem, po případě spolu s otcem nebo matkou, stávají se československými občany manželky a nezletilé děti osob uvedených v předchozím odstavci, pokud se jimi již nestaly podle uvedeného odstavce, jestliže mají bydliště na území Československé republiky a nejsou příslušníky jiného státu.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Zavřít
MENU