30/1953 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu

Částka: 017 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 5. května 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. dubna 1953 Nabývá účinnosti: 5. května 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 44/1954 Sb. Pozbývá platnosti: 23. října 1954
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU